///อดุล หละโสะ นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย กัปตันทีมแชมป์ เอเอฟ เอฟ ซูซุกิคัพ 2014และนักแตะชลบุรี เอฟซี สละโสดแล้วหลังได้แชมป์ที่มาเลเซีย โดยแต่งแบบเรียบง่ายในพิธีทางศาสนาอิสลาม ที่จังหวัดชลบุรี///นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในกลุ่มสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ปี 2555 โดยมีประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 350 คน เข้ารับการตรวจ ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองชลบุรี ///นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา พ.อ.ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 , และพ.ต.อ.สุภธีร์ บุญครอง รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี ร่วมเป็นประธานชี้แจงแนวทางการจัดระเบียบการประกอบการร่มเตียงชายหาดแก่ผู้ประกอบร่มเตียง ณ ห้องประชุมทัพพระยา////

#พิชัย เลี่ยมสุวรรณ นั่ง คณะทำงาน รมว.ท่องเที่ยว

                กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดึงนายพิชัย เลี่ยมสุวรรณ เป็นคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อีกหนึ่งคนที่เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ เพื่อร่วมพัฒนาประเทศ
ตามคำสั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่๙๘๕/๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีลง วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น
เพื่อให้การปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีประสิทธิภาพและก่อผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในการแต่งตั้ง คณะที่ปรึกษารัฐมนตรี หรือคณะทำงานรัฐมนตรี จึงให้แต่งตั้ง นายพิชัย เลี่ยมสุวรรณ เป็นคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยให้มีหน้าที่ให้คำปรึกษาในภารกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ลงชื่อ (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปิด
     ศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม ชลบุรี ขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า...


เปิด
     นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมนำเสนอบทความวิจัย ในการประชุมวิชาการร...


เปิด
     #พิชัย เลี่ยมสุวรรณ นั่ง คณะทำงาน รมว.ท่องเที่ยว...


เปิด
     คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ชลบุรีคว้ารางวัลชมเชย จากการแข่งขัน การเขียนแผนธุ...


เปิด
     ศรีปทุมชลบุรี เจ๋งสุด ม.เอกชน! คว้านักศึกษาดีเด่น สสอท. 2562...

225

จำนวนผู้เข้าชม 


www.chonburihotnews.com © All Right reserved : กระชับ ฉับไว ทันทุกเหตุการณ์ Contact : 46/8 หมู่ 3 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทร.081 - 5715052 , 084 - 611 1110  Email : chonburihotnews@gmail.com

Webmaster by Tanattipong Leelasuleetham
Email : xpostnews@hotmail.com
Tel : 088 - 333 8520