///อดุล หละโสะ นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย กัปตันทีมแชมป์ เอเอฟ เอฟ ซูซุกิคัพ 2014และนักแตะชลบุรี เอฟซี สละโสดแล้วหลังได้แชมป์ที่มาเลเซีย โดยแต่งแบบเรียบง่ายในพิธีทางศาสนาอิสลาม ที่จังหวัดชลบุรี///นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในกลุ่มสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ปี 2555 โดยมีประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 350 คน เข้ารับการตรวจ ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองชลบุรี ///นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา พ.อ.ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 , และพ.ต.อ.สุภธีร์ บุญครอง รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี ร่วมเป็นประธานชี้แจงแนวทางการจัดระเบียบการประกอบการร่มเตียงชายหาดแก่ผู้ประกอบร่มเตียง ณ ห้องประชุมทัพพระยา////


  มหาวิทยาลัยบูรพา ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคน ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคน ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา อีกทั้งดังวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ด้านการผลิตบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้ดำเนินการจัดโครงการการนำเสนอผลงานวิจัย Science Project Exhibition ขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยปี พ.ศ. 2567 นี้ จัดเป็นครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นเวทีให้นิสิตทุกระดับการศึกษาได้ฝึกฝน เตรียมความพร้อม และพัฒนาทักษะในทุกมิติที่สำคัญสำหรับการทำงานในอนาคต ผ่านนำเสนอผลทางวิชาการ ผลงานวิจัย ในรูปแบบการประชุมวิชาการ โดยมีการนำเสนอในรูปแบบภาคบรรยายและโปสเตอร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก วิทยากรบรรยายพิเศษ 2 ท่าน คือ
คุณเฉลิมพล ปุณโณทก “ผู้สร้างหุ่นยนต์ดินสอ” หุ่นยนต์บริการตัวแรกของไทยและของภูมิภาคอาเซียน บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “สร้างไทยให้นำด้าน Wellness AI”
คุณรุจิรา ผลกิจ นิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ได้รับทุนจากเวทีระดับนานาชาติ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ”The use of natural products: propolis and chito-oligosaccharide to promote honey bee health”
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรนุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 600 คน และร่วมนำเสนอผลงานทั้งหมด 382 คน แบ่งเป็นการนำเสนอแบบบรรยาย จำนวน 123 ผลงาน และการนำเสนอแบบโปสเตอร์จำนวน 192 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 315 ผลงานอีกด้วย

ภาพ/ข่าว ปชส.ม บูรพา         รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 เข้าเปิดโครงการโตโยต้านครชลบุรี ตรวจเช็กร...อ่าน


         AIS ยืนยันตัวจริงมีหนึ่งเดียว สาดความสุข เที่ยวสงกรานต์ภาคตะวันออก “รว...อ่าน


         เล่นเอาแตกตื่นหลัง งูจงอางสีทองตัวใหญ่ เลื้อยเข้าไปพันล้อรถยนต์เก๋ง ...อ่าน


         อธิบดีกรมที่ดิน เปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ จดทะเบียนต่างสำนักงาน...อ่าน


         รับรางวัลบุคคลต้นแบบ ครั้งที่ 1 สาขา บุคคลต้นแบบ ผู้ส่งเสริมเยาวชนด้าน...อ่าน


134

จำนวนผู้เข้าชม 


www.chonburihotnews.com © All Right reserved : กระชับ ฉับไว ทันทุกเหตุการณ์ Contact : 46/8 หมู่ 3 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทร.081 - 5715052 , 084 - 611 1110  Email : chonburihotnews@gmail.com

Webmaster by Tanattipong Leelasuleetham
Email : xpostnews@hotmail.com
Tel : 088 - 333 8520