///อดุล หละโสะ นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย กัปตันทีมแชมป์ เอเอฟ เอฟ ซูซุกิคัพ 2014และนักแตะชลบุรี เอฟซี สละโสดแล้วหลังได้แชมป์ที่มาเลเซีย โดยแต่งแบบเรียบง่ายในพิธีทางศาสนาอิสลาม ที่จังหวัดชลบุรี///นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในกลุ่มสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ปี 2555 โดยมีประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 350 คน เข้ารับการตรวจ ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองชลบุรี ///นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา พ.อ.ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 , และพ.ต.อ.สุภธีร์ บุญครอง รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี ร่วมเป็นประธานชี้แจงแนวทางการจัดระเบียบการประกอบการร่มเตียงชายหาดแก่ผู้ประกอบร่มเตียง ณ ห้องประชุมทัพพระยา////


  คปภ. ผนึกกำลัง กนอ. และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศต่อยอดปลุกพลังนักบิดปี 2 คุ้มครองอย่างห่วงใย ด้วยประกันภัย พ.ร.บ.
          วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2565) เวลา 13.30 น. นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(เลขาธิการ คปภ.) มอบหมายนายชัยยุทธ มังศรี รองเลขาธิการด้านกฎหมายหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ เป็นผู้แทนและนายวีรีค อัมระปาถ ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบหมายนายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รองผู้ว่าการฯ สายงานปฏิบัติการ 2 เป็นประธานร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัว "คปภ. ปลุกพลังนักบิด คุ้มครองอย่างห่วงใย ด้วยประกันภัย พ.ร.บ."
ภายใต้โครงการรณรงค์เชิงรุกในพื้นที่นำร่องเพื่อส่งเสริมการทำประกันภัย พ.ร.บ. อย่างยั่งยืน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ. คณะผู้บริหารของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประทศไทย (กนอ.) รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน

รองเลขาธิการ คปภ. เปิดเผยว่า "ประกันภัย พ.ร.บ. เป็นประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ถือเป็นประกันภัยภาคบังคับที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถทุกคันทุกประเภทต้องจัดทำประกันภัย พ ร.บ. เพื่อเป็นหลักประกันให้กับผู้ประสบภัยจากรถทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร รวมถึงคนเดินเท้า ซึ่งให้ความคุ้มครองทั้งในกรณีบาดเจ็บ จนถึงกรณีเสียชีวิตที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท แต่จากสถิติที่ผ่านมากลับพบว่ามีการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รถจักรยานยนต์เพียงแค่ร้อยละ 66 (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2566) เปรียบเทียบจากข้อมูลรถที่จดทะเบียนสะสมทั้งหมดและมีผู้ประสบภัยจากรถที่มาขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จำนวน 8,055 ราย ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงิน 159 ล้านบาท ซึ่งจากตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่ายังมีรถที่อยู่นอกระบบอีกเป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังมีเจ้าของรถจำนวนมากที่ยังไม่เข้าใจและยังไม่ให้ความสำคัญของการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ.เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด ด้วยเหตุดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น สำนักงาน คปภ. จึงได้จัดกิจกรรม "คปภ. ปลุกพลังนักบิด คุ้มครองอย่างห่วงใยด้วยประกันภัย พ.ร.บ. ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและรับรู้ถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับจากการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยในการจัดกิจกรรมในปีนี้ สำนักงาน คปภ. ได้ร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)เนื่องจากเล็งเห็นว่าในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมมีพี่น้องชาวแรงงานและประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
โดยมีการใช้รถใช้ถนนในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการใช้รถจักยานยนต์ในการสัญจรไปมาเป็นหลัก ประกอบกับมีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นเป็นประจำ มีทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถึงขึ้นเสียชีวิต ทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จึงได้กำหนดพื้นที่ในนิคมอุสาหกรรมเป็นพื้นที่นำร่องเพื่อจัดกิจกรรมการรณรงค์
และประชาาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนชาวนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งสำนักงาน คปภ. และ ก
เป๋าหมายในการลงพื้นที่จัดกิจกรรมการรณรงค์ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงงเทรา วันที่ 1ธันวาคม 2566 และนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 12 ธันวาคม โดยการเลือกเปิดตัวโครงการในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเป็นที่แรก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
หลายแห่งและมีผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ

นอกจากนั้ ในปีนี้ สำนักงาน คปภ. ยังได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แคมเปญ "ปลอดภัย อุ่นใจ
ด้วยประกันภัย พ.ร.บ." โดยเชิญชวนประชาชนประกวดส่งผลงานคลิปสั้น ความยาว 30 วินาที - 3 นาที พร้อมข้อความประกอบโพสต์ ในหัวข้อ ประกันภัย พ.ร.บ. มีไว้ ดีอย่างไร โดยให้ประชาชนแบ่งปันเรื่องราวที่เคยได้รับความคุ้มครองจากประกันภัย พ.ร.บ. หรือการชี้ช่องทางการจำหน่าย หรือนำเสนอวงเงินความคุ้มครอง เป็นต้น ซึ่งผลงานที่ส่งประกวดจะนำไปเผยแพร่ผ่านช่อง TIKTok : กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

ด้านผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่มาโดยตลอด เพราะเล็งเห็นว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะนำมาถึงการสูญเสียที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคม รวมถึงคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัย ดังนั้น การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและพร้อมผนึกกำลังความร่วมมือกับ สำนักงาน (คปภ. ดำเนินการประชาสัมพันธ์และพร้อมผลักดันให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของรถ ผู้ครอบครองรถทุกคันในนิคมอุตสาหกรรมมีการจัดทำ ประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตต่อตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. มีความเชื่อมั่นว่า การผนึกกำลังร่วมกับ กนอ. ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในครั้งนี้ เป็นนิมิตรหมายอันดีในการรวมพลังในการสื่อสารถึงประชาชนโดยเฉพาะเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถทุกคน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและรับรู้ถึงประโยชน์ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆของการทำประกันภัย พ.ร.บ. สามารถลดผลกระทบจากการสูญเสียทางทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะการ
สูญเสียด้านการเงิน เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประกันภัย พ.ร.บ. และร่วมกิจกรรมต่าง 1 ของโครงการได้ที่ Facebook กองทุนทดแทนผู้ประกันภัย

มานพ///ชลบุรี         ความภาคภูมิใจ หลังพบ กำนันตำบลหนองหงษ์ จัดขบวนอัญเชิญ โล่พระราชทาน สมเ...อ่าน


         สุดสลดหนุ่มใหญ่ออกกรีดยางแต่เช้า พอถึงช่วงสายไม่กลับมากินข้าว น้องสาวเ...อ่าน


         ทต.บางทราย จัดเปิดงานเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2566 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อ...อ่าน


         ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จัดสภากาแฟ สร้างสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานแล...อ่าน


         องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการขับเค...อ่าน


19861

จำนวนผู้เข้าชม 


www.chonburihotnews.com © All Right reserved : กระชับ ฉับไว ทันทุกเหตุการณ์ Contact : 46/8 หมู่ 3 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทร.081 - 5715052 , 084 - 611 1110  Email : chonburihotnews@gmail.com

Webmaster by Tanattipong Leelasuleetham
Email : xpostnews@hotmail.com
Tel : 088 - 333 8520