///อดุล หละโสะ นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย กัปตันทีมแชมป์ เอเอฟ เอฟ ซูซุกิคัพ 2014และนักแตะชลบุรี เอฟซี สละโสดแล้วหลังได้แชมป์ที่มาเลเซีย โดยแต่งแบบเรียบง่ายในพิธีทางศาสนาอิสลาม ที่จังหวัดชลบุรี///นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในกลุ่มสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ปี 2555 โดยมีประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 350 คน เข้ารับการตรวจ ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองชลบุรี ///นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา พ.อ.ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 , และพ.ต.อ.สุภธีร์ บุญครอง รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี ร่วมเป็นประธานชี้แจงแนวทางการจัดระเบียบการประกอบการร่มเตียงชายหาดแก่ผู้ประกอบร่มเตียง ณ ห้องประชุมทัพพระยา////


  จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรม เดินวิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ
          ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา(สวนตำหนักน้ำ) อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทถวายพ่อของแผ่นดิน เดินวิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดชลบุรี โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงานถึงกิจกรรมในครั้งนี้
สืบเนื่องจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับมอบหมายจาก กระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกำหนดดำเนินโครงการทุกจังหวัดในห้วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งจังหวัดชลบุรี ได้มีคำสั่งที่ ๒๕๖๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งมติของคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ได้มอบหมายให้ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรีเป็นเจ้าภาพในการดำเนินโครงการ ตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดและเห็นชอบให้นำรายได้จากค่าสมัครของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ มาจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีมีฐานะยากจน ให้มีโอกาสรับการศึกษาและเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรุ มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้เจ้าอยู่หัว (พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-ปะ-ระ-เมน-ทะ-ระ-
รา-มา-ริ-บอ-ดี-ศรี-สินมะหา-วะชิ-รา-ลง-กอน-พระ-วะชิระเกล้า-เจ้า-อยู่-หัว)เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี
กิจกรรมครั้งนี้ ได้กำหนดให้มีกิจกรรม ๓ กิจกรรม
ประกอบด้วย พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท
รมหาวิชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-ปะ-ระ- เมน-กะระ-รา-มาริ-บอ-ดีศรีสินมะหาวะชิ-รา-ลง-กอน-พระวะ-ซิ-ระเกล้า-เจ้า-อยู่-หัว) พิธีมอบเงินบริจาคเข้ากองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติ
ดีมีฐานะยากจน ให้มีโอกาสรับการศึกษา และกิจกรรมแข่งขันเดิน -วิ่ง FUN RUN ๕ กิโลเมตร และ MINMARATHON ๑๐.๕ กิโลเมตร
โดยผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สั่งกัดหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรีจำนวน ๒,๒๑๒ คน และประชาชนทั่วไป จำนวน ๘๙ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓,๐๘๑ คน รวมเงินค่าสมัครลงทะเบียนสมทบเข้ากองทุนการศึกษา บรม
ราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าๆ จำนวน ๑,๐๔๓,๓๐๐ บาท

ภาพ/ปชส.อบจ.ชลบุรี ข่าว/ปชส.จ.ชลบุรี         ทรงพระเจริญ...อ่าน


         ทรงพระเจริญ...อ่าน


         ทรงพระเจริญ...อ่าน


         ทรงพระเจริญ...อ่าน


         ทรงพระเจริญ...อ่าน


3668

จำนวนผู้เข้าชม 


www.chonburihotnews.com © All Right reserved : กระชับ ฉับไว ทันทุกเหตุการณ์ Contact : 46/8 หมู่ 3 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทร.081 - 5715052 , 084 - 611 1110  Email : chonburihotnews@gmail.com

Webmaster by Tanattipong Leelasuleetham
Email : xpostnews@hotmail.com
Tel : 088 - 333 8520